Photo Part Number Manufacturer Description PDF Quantity Reference Price($)
NHD-0420CW-AB3 NHD-0420CW-AB3 Newhaven Display Intl
OLED MOD CHAR 4X20

1+$
23.92
10+$
23.44
100+$
22.97
500+$
22.51
1000+$
22.06
NHD-0420CW-AR3 NHD-0420CW-AR3 Newhaven Display Intl
OLED MOD CHAR 4X20

1+$
23.92
10+$
23.44
100+$
22.97
500+$
22.51
1000+$
22.06
NHD-C12832A1Z-FS(RGB)-FBW-3V NHD-C12832A1Z-FS(RGB)-FBW-3V Newhaven Display Intl
LCD COG GRAPH 128X32 WH TRANSFL

1+$
9.58
10+$
9.39
100+$
9.20
500+$
9.02
1000+$
8.84
NHD-4.3-480272EF-ASXV#-T NHD-4.3-480272EF-ASXV#-T Newhaven Display Intl
LCD TFT 480X272 6 OCLK VIEW

1+$
34.40
10+$
33.71
100+$
33.04
500+$
32.38
1000+$
31.73
NHD-2.4-240320CF-CTXI#-F NHD-2.4-240320CF-CTXI#-F Newhaven Display Intl
LCD DISP TFT 2.4" 240X320

1+$
11.82
10+$
11.58
100+$
11.35
500+$
11.12
1000+$
10.90
NHD-2.4-240320CF-CTXI#-FT NHD-2.4-240320CF-CTXI#-FT Newhaven Display Intl
LCD DISP TFT 2.4" 240X320

1+$
13.79
10+$
13.51
100+$
13.24
500+$
12.98
1000+$
12.72
NHD-4.3-480272EF-ASXV# NHD-4.3-480272EF-ASXV# Newhaven Display Intl
LCD TFT 480X272 HIGH BRIGHT

1+$
32.00
10+$
31.36
100+$
30.73
500+$
30.12
1000+$
29.52
NHD-4.3-480272EF-ASXV#-CTP NHD-4.3-480272EF-ASXV#-CTP Newhaven Display Intl
LCD TFT 480X272 HIGH BRIGHT

1+$
48.00
10+$
47.04
100+$
46.10
500+$
45.18
1000+$
44.27
NHD-1.8-128160EF-CSXN# NHD-1.8-128160EF-CSXN# Newhaven Display Intl
LCD 1.8" TFT SUNLIGHT READABLE

1+$
12.98
10+$
12.72
100+$
12.47
500+$
12.22
1000+$
11.97
NHD-4.3-480272EF-ASXN# NHD-4.3-480272EF-ASXN# Newhaven Display Intl
LCD 4.3" TFT SUNLIGHT READABLE

1+$
34.34
10+$
33.65
100+$
32.98
500+$
32.32
1000+$
31.67


TENCO-TECH